ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 7 ม.ค.65

ลมหนาวระลอกใหม่ แผ่เสริมปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ทางตอนบนของไทย ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะลมหนาวกำลังปานกลางระลอกใหม่ จากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ตอนบนของบ้านเรา ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ยังคงมีกำลังอ่อน ทำให้ฝนน้อย ส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาค

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส ยอดดอย หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-20 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ฝนตก 10-20% ของพื้นที่ ฝนตกที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล อ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามัน คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส