ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

เวลา 15.53 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ นำคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ดังนี้

- พลตำรวจโท ณัฐ สิงห์อุดม ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฝ้ารับพระราชทานหนังสือ เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

- นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายรองรักษ์ พนาปวุฒิกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เฝ้าถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ นำนิสิต นักศึกษา จำนวน 5 คน เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ภายใต้ "โครงการทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา" รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง