สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ประกันสังคมเตรียม Hospitel รองรับ ผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม เตรียมเตียงรองรับผู้ประกันตนป่วยโควิด-19 ระลอกนี้ กว่า 50,000 เตียงทั่วประเทศ ยืนยัน รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมให้ความมั่นใจ โทรสายด่วนแจ้งเรื่อง จากนั้น 3 ชั่วโมง จะมีรถมารับไปรักษาทันที

สำนักงานประกันสังคม และ สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ประชุมด่วนเตรียมความพร้อมการรักษา และจัดหาเตียง รองรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 หลังการแพร่ระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนที่เริ่มกลับมารุนแรง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะนี้ได้เตรียมสายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 รองรับการประสานขอความช่วยเหลือจากผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหลังการรับแจ้งเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่จะประสานส่งตัวผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม เข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง โดยการรักษาจะอยู่ที่โรงพยาบาล หรือ Hospitel หรือใช้ระบบ Home isolation รักษาที่บ้าน แต่จะเน้นให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และ Hospitel ก่อนลำดับแรก ซึ่งปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ กว่า 50,000 เตียง ทั้งในโรงพยาบาลหลัก และ Hospitel หากไม่เพียงพอ ก็จะเพิ่มเตียงใน Hospitel เพิ่มขึ้นอีก

โดยการรักษาจะแบ่งตามระดับสี สำหรับผู้ป่วยสีเขียว ที่รักษาที่โรงพยาบาล จ่ายค่าห้องรวมค่าอาหารตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท สีเหลือง ไม่เกิน 3,000 บาท สีแดง ไม่เกิน 7,500 บาท ส่วน Hospitel และแบบ Home isolation จ่ายแบบเหมาจ่าย วันละ 1,000 บาท ไม่เกิน 10 วัน และ Home isolation หากไม่รับอาหาร จ่าย 600 บาทต่อวัน

ส่วนผู้ป่วยที่ไม่สะดวกมาโรงพยาบาลเอง ประกันสังคม จะออกค่ารถรับ-ส่งผู้ป่วยให้อีกด้วย หากในจังหวัดเดียวกัน จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท กรณีต่างจังหวัด จ่ายเบื้องต้น 500 บาท และจ่ายเพิ่มกิโลเมตรละ 4 บาท พร้อมทั้งมีการจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมถึงค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อยานพาหนะ ไม่เกิน 1,400 บาทต่อครั้ง