ข่าวเด็ด 7 สี

กทม.อากาศเย็นตอนเช้า ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานบางจุด

ข่าวเด็ด 7 สี - สภาพอากาศตอนบนของไทย ยังมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ปกคลุม ทำให้ภาคเหนือ-อีสาน มีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง-ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส ภาคใต้ มีฝน 10-20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

ขณะที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช้า ๆ ยังมีอากาศเย็น ต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส โดยลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย ช่วงนี้มีกำลังอ่อน ทำให้กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีการสะสมของฝุ่น PM2.5 เพิ่มมากขึ้น

เช้านี้ กรมควบคุมมลพิษ รายงาน พบบางจุดมีฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน อย่างที่ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร วัดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้ 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 เขตหนองแขม วัดได้ 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทั้ง 2 จุดเป็นสีส้ม อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ