ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 8 ม.ค.65

ตอนบนของไทย ยังมีอากาศหนาวเย็น ส่วนภาคใต้ ยังมีฝนตก 10-20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะช่วงนี้ยังมีลมหนาวกำลังปานกลาง แผ่ปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้แต่ละภาคมีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกในตอนเช้า ส่วนยอดดอย ยอดภู ก็ยังหนาวถึงหนาวจัด ขณะที่ภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม ยังมีกำลังอ่อน ทำให้ช่วงนี้ฝนตกไม่มาก แต่ส่วนมากจะตกทางตอนล่างของภาค

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศหนาวเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส ยอดดอย ต่ำสุด 5-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศหนาวเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 10-20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลอันดามัน คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร อ่าวไทยตอนล่าง คลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 อองศาเซลเซียส