ข่าวเด็ด 7 สี

สปส. เตรียมเตียงรองรับผู้ประกันตน ป่วยโควิด-19

ข่าวเด็ด 7 สี - สำนักงานประกันสังคม และสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ประชุมด่วนเตรียมความพร้อมการรักษา และจัดหาเตียง รองรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่ป่วยด้วยโควิด-19 หลังการแพร่ระบาด มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยได้เตรียมสายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 รองรับการประสานขอความช่วยเหลือ และพร้อมประสานส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 3 ชั่วโมง โดยจะเน้นให้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และ Hospitel ก่อนลำดับแรก ซึ่งปัจจุบันมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ กว่า 50,000 เตียง