ข่าวเด็ด 7 สี

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 บางซื่อ ถึง 8 เม.ย.65

ข่าวเด็ด 7 สี - ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ชี้แจงว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนหน้างาน หรือ Walk in ฉีดเข็มกระตุ้น เข็ม 3 แล้ว ขอให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเข้ามาก่อน เพื่อลดความแออัดหนาแน่น และวันนี้ประชาชนไม่ได้แห่ Walk in เข้ามาฉีดวัคซีนเข็ม 3 เหมือนเมื่อวาน ทำให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ครึ่งวัน ฉีดไปได้มากกว่า 10,000 คน และยังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง ไปถึงวันที่ 8 เมษายน

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะให้บริการวันละ 30,000 คน เน้นการนัดหมายมาฉีด ส่วนกรณีผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 สามารถ walk in มาฉีดได้ แต่ขอให้มาตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป