เช้านี้ที่หมอชิต

กทม.เพิ่มช่องทางติดต่อให้ผู้ป่วยโควิด-19 เข้าสู่การรักษา

เช้านี้ที่หมอชิต - กรณีการรับผู้ป่วยโควิด-19 ในกรุงเทพมหาคร เข้าสู่ระบบการรักษาภายใน 12 ชั่วโมง ทางกรุงเทพมหานครได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ เพื่อจะคัดกรองผู้ป่วยได้เร็วยิ่งขึ้น

โดยเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (9 ม.ค.) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานเขตประเวศ หรือ ศูนย์ EOC ที่สำนักงานเขตประเวศ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติการ และให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถึงกระบวนการรับผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วย การคัดกรองและแยกผู้ป่วย และด้านอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

โดยชาวกรุงเทพมหานคร ที่ตรวจ ATK แล้วพบว่าผลบวก ให้รีบติดต่อมายังสายด่วน ของศูนย์อีโอซี ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2483-5003 ซึ่งมีทั้งหมด 20 คู่สาย หรือจะติดต่อผ่านสายด่วน สปสช. 1330 สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 หรือ 1669 หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จับคู่หรือคลินิกอบอุ่นหรือสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วย ก่อนที่จะติดต่อไปยังผู้ป่วย เพื่อประเมินอาการเบื้องต้น