เช้านี้ที่หมอชิต

โอนเงินเยียวยาคนทำงานสถานบันเทิง 97%

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักงานประกันสังคม โอนเงินเยียวยาช่วยเหลือคนทำงานในสถานบันเทิง ที่ถูกสั่งปิดยาว ไปกว่า 74,000 คนแล้ว และขอให้คนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อขอรับเงินเยียวยา รีบสมัครเป็นผู้ประกันตน ภายในวันที่ 14 มกราคมนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระคนทำงานกลางคืน ในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยสำนักงานประกันสังคม ได้โอนเงินให้ผู้ประกันตน ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วจำนวน 74,780 คน รวม 373,900,000 บาท ประมาณ 97% ที่เหลือโอนไม่สำเร็จ 2,194 คน

ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหายังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ ปิดบัญชีธนาคาร หรือไม่มีบัญชี จึงขอย้ำให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยา ให้เร่งตรวจสอบบัญชีธนาคารว่าได้ผูกพร้อมเพย์แล้วหรือไม่ เพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยา

กลุ่มคนทำงานกลางคืนในสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ทยอยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยารอบแรก ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมา คนละ 5,000 บาท เป็นผู้ประกันตนที่ได้รับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าทำงานในสถานบันเทิงกลางคืนจริง

ขณะที่ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระคนบันเทิงกลางคืน ที่ยังไม่ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้รีบสมัครและชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคมนี้ และส่งเรื่องให้สมาคมรับรองด้วย ติดต่อสอบถามเพจกลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง และตรวจสอบสิทธิได้รับเงินเยียวยา ได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคม หรือสอบถามสายด่วนประกันสังคม 1506