7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ฟ้อง 1,800 ล้านบาท โรงงานทิ้งน้ำเสียลงอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 จ.ฉะเชิงเทรา

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้เปิดด้วยอีกคดีใหญ่ ที่จะมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 1,800 ล้านบาท กรณีการปนเปื้อนสารเคมีลงอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่าสุดลงพื้นที่พบอีกปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข

กรณีโรงงานผลิตแร่โมลิบดินัม ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลลงสู่ชั้นใต้ดินและไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 ล่าสุด ประเมินความเสียหายที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมเป็นเงิน 1,854,786,789.58 บาท เป็นค่าใช้จ่ายฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูน้ำในบ่อยืมดิน น้ำใต้ดิน ฟื้นฟูน้ำในอ่างเก็บน้ำ 1.97 ล้านลูกบาศก์เมตร และค่าใช้จ่ายวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ ได้ส่งหนังสือให้โรงงานแสดงเจตนาที่จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ให้แสดงเจตนาภายใน 30 วัน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำรวจพบกลับไปมีสภาพสีแดงเข้ม และมีความเป็นกรดสูงกว่าเดิม คาดว่ายังคงมีการซึมของสารเคมีที่สะสมอยู่ใต้ดินออกมาเรื่อย ๆ

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้