7HDร้อนออนไลน์

โอมิครอนเกินครึ่งไม่มีอาการ สธ.ยันเตียงยังว่าง ขอความร่วมมือ รพ รับผู้ป่วยเด็ก อย่าให้ตระเวนหาเตียงเอง

#เกาะติดสถานการณ์โอมิครอน วันนี้ (10 ม.ค.65) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อผลตรวจ ATK เป็นบวก ว่า ขณะนี้โอมิครอนพบมากขึ้น ส่วนใหญ่ไม่มีอาการถึง 48% จึงเน้นย้ำให้ใช้การรักษาในระบบกักตัวรักษาที่บ้านหรือชุม  HI /CI เป็นอันดับแรก อย่างไรก็ตาม ผู้ติดเชื้อโอมิครอนมีอาการไข้ลดลง ดังนั้นการใช้สถานบริการและห้างสรรพสินค้าต่างๆ ใช้การวัดอุณหภูมิอย่างเดียวไม่เพียงพอ อาจจะต้องมีการซักถามอาการเพิ่มเติม ถ้ามีอาการเข้าเกณฑ์ก็ไม่ควรให้เข้าในสถานบริการ

61dbff49e6ac28.46136729.PNG

สำหรับกระบวนการนำผู้ป่วยติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาพยาบาล  เบื้องต้นผู้ติดเชื้อจะมาใน 3 รูปแบบ คือเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลหรือถูกตรวจจากหน่วยเชิงรุก ในกรณีนี้หากพบ ATK เป็นบวกจะให้หน่วยบริการประเมินอาการเลย ไม่ต้องติดต่อ 1330 อีก ยกเว้นผู้ป่วยที่ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ถ้าผลเป็นบวก ให้โทร 1330 หรือจะ Add LINE หรือกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของ สปสช. ทั่วประเทศ

ซึ่งทั้ง 3 ช่องทางจะต้องมีการประเมินอาการ หากอาการไม่มาก หรือไม่มีอาการ ก็จะเข้าสู่กระบวนการ HI หรือ CI หากประเมินอาการประเมินอาการแล้วพบว่ามีอาการปานกลาง หรืออาการมาก หน่วยประเมินอาการจะส่งต่อ ผู้ป่วยไปยัง Hospitel หรือโรงพยาบาลสนาม หรือโรงพยาบาลหลัก รวมทั้งผู้ป่วย HI หรือ CI ที่มีอาการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันยังใช้เวลาในการรักษา 10 วัน ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเมื่อตรวจ พบว่ามีผลเป็นบวกจะใช้เวลาในการรักษา 10 วัน 

61dbff537bbea3.30969125.PNG

อย่างไรตาม สธ.คาดการณ์ว่าเด็กจะป่วยมากขึ้น เตรียมยาน้ำฟาวิพิราเวียร์ จัดผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้กับโรงพยาบาล นอกจากนี้ กทม. ได้เตรียม CI สำหรับผู้ป่วยเด็กอย่างน้อยโซนละ 1 แห่ง และเตรียมเตียงใน รพ. สำหรับเด็กป่วยอาการรุนแรงมากกว่า 100 เตียง ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือ รพ.ทุกเครือข่ายเมื่อพบผู้ป่วยเด็ก ขอให้รับไว้รักษาก่อน ไม่ควรให้ผู้ป่วยตระเวนหา รพ.เอง

ขณะนี้อัตราการครองเตียงทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่อัตราการครองเตียงระดับสีเหลืองและสีแดงเพิ่มมากขึ้น แต่ยังต้องสำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ ที่เสี่ยงอาการเปลี่ยนแปลงเร็ว ขอร้องคนสุขภาพดี ใช้นโยบาย Hi Ci เป็นอันดับแรก เพื่อให้เตียงเพียงพอรักษาผู้ป่วยอาการหนัก ใน กทม. มีผู้ป่วยระบบ Hi จำนวน 2,682 คน รับใหม่ 788 คน ส่วนศูนย์พักคอยระบบ Ci จำนวน 41 แห่ง 5,158 เตียง ว่างอยู่ 4,995 เตียง หรือคิดเป็น 95%