ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 10 ม.ค.65

ไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า ขณะที่ภาคใต้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ติดตามได้ในฝนฟ้าอากาศ

เพราะว่าลมหนาวมีกำลังอ่อน แต่ขณะเดียวกันก็มีลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา พัดมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน ทำให้ตอนบนของบ้านเรามีหมอกในตอนเช้า และจะมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนทางใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังอ่อนเช่นกัน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ มีหมอกตอนเช้า ตอนบนของภาคมีอากาศหนาว ส่วนตอนล่างของภาคอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกบาง ๆ ในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภูเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ตอนเช้ามีอากาศเย็นกับมีหมอกบาง ๆ เย็นสุด 18-20 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า เย็นสุด 18-24 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีเมฆบางส่วน และมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด19-25 องศาเซลเซียส ทะเลอันดามันและอ่าวไทย บริเวณที่มีฝน คลื่นสูง 1-2 เมตร 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส