ห้องข่าววาไรตี้

เฝ้าระวังสุขภาพจิตประชาชน หลังโอมิครอนระบาดหนัก

ห้องข่าววาไรตี้ - กรมสุขภาพจิต เร่งให้เจ้าหน้าที่แต่ละจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชน หลังพบอัตราความเสี่ยงการฆ่าตัวตายของประชาชนเพิ่มขึ้น จากความเครียดสะสม

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง ผลการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ เบื้องต้นได้สั่งการให้แต่ละจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามสุขภาพจิตของประชาชน โดยเฉพาะการติดตามกลุ่มที่ป่วยทางจิต เป็นโรคซึมเศร้า และมีความเครียด เพื่อแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย ที่เริ่มเห็นสัญญาณอัตราความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งสาเหตุมาจากการใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น 

ทั้งนี้ จากผลการประเมินผ่านเว็บไซต์ วัดใจ.com และ ระบบ mental health check in จนถึงเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา จากผู้ประเมิน 2,579,026 คน พบว่า มีคนเสี่ยงซึมเศร้า 9.86 เปอร์เซ็นต์ เครียดสูง 8.38 เปอร์เซ็นต์ เสี่ยงฆ่าตัวตาย 5.46 เปอร์เซ็นต์ และภาวะหมดไฟ 4.16 เปอร์เซ็นต์

ส่วนการกลับมาระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ได้สร้างความตระหนกให้กับประชาชน แต่ก็ทำให้มีความตระหนัก หันมาใส่ใจการป้องกันตัวเองมากขึ้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ ยังมีความ อึด ฮึด สู้ แต่ถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจไม่คลี่คลาย ก็จะส่งผลต่อจิตใจ แต่หลังจากนี้ เชื่อว่า ทุกอย่างจะดีขึ้น อยากให้ประชาชนมองไปในทิศทางที่มีความหวัง และมองไปข้างหน้า เพื่อที่จะได้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้