เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 มกราคม 2565

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 มกราคม 2565

บริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ในขณะที่มีลมฝ่ายตะวันตกในระดับบน จากประเทศเมียนมา พัดปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน