7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล

7 สีช่วยชาวบ้าน - เพราะผู้ป่วยมีความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดจิตอาสารวมตัวกันไปดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลให้มีชีวิตที่ดี ติดตามได้ใน ปิ่นอาสา

ปิ่นอาสา ตามมาดูการอบรมปฐมนิเทศอาสาอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล รุ่นที่ 23 ที่สถาบันประสาทวิทยา ซึ่งจะปฏิบัติงานเดือนมกราคม อาสาสมัครทุกคนจะต้องได้รับการอบรมก่อน ถึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้เพื่อเรียนรู้ลักษณะงานและทำความเข้าใจหน้าที่บทบาทของตัวเองให้พร้อม

ที่ผ่านมาในแต่ละรุ่นจะเปิดรับจิตอาสาประมาณ 50 คน สำหรับรุ่นที่ 23 นี้ ส่วนใหญ่เป็นน้อง ๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สมัครเข้ามาเป็นจิตอาสา นอกจากอยากจะทำความดีเพื่อสังคมและเพื่อผู้อื่นแล้ว น้อง ๆ ที่ได้ทำหน้าที่จิตอาสาที่สถาบันประสาทวิทยา ยังได้ทำตามความฝัน ตามเป้าหมาย เพราะมีบางคนอยากเป็นแพทย์ เป็นพยาบาล เป็นบุคลากรทางการแพทย์ การมาเป็นจิตอาสาทำให้เขาได้เรียนรู้ได้รับประสบการณ์ในโรงพยาบาลก่อนนั่นเอง

การทำงานจิตอาสาขยายตัวสู่โรงพยาบาลเพราะผู้ป่วยมีความทุกข์ทั้งทางใจและร่างกาย พวกเขาจึงต้องการความหวังและกำลังใจ พลังจากจิตอาสาจึงมีความหมายและความสำคัญอย่างมาก

เพราะทุกการให้ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น