ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดจุดตรวจ ATK เชิงรุก กทม.

ห้องข่าวภาคเที่ยง - สปสช. เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงวอล์กอิน ตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ลานจอดรถอาคาร บี ที่ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และภาคเอกชน ตั้งจุดให้บริการตรวจ ATK แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งเป้าให้บริการวันละ 1,000 คน ทราบผลทันที ภายใน 30 นาที

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมาใช้บริการได้ที่ ลานจอดรถอาคาร บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30-15.00 น. จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคมนี้ เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ประชาชนสามารถวอล์กอินมาลงทะเบียนรับบริการหน้างานได้ทันที หากทราบผลว่าติดเชื้อ มีอาการไม่รุนแรง หรือ ไม่แสดงอาการ เจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำ ดูแลตนเองแบบ Home Isolation หรือเข้าระบบชุมชน Community Isolation แต่หากเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ก็จะส่งต่อให้สถานพยาบาลรับไปดูแลอย่างใกล้ชิด