ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตามดูผลกระทบ ASF ในสุกร ระบาดในไทย

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ยังเกาะติดปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ กรมปศุสัตว์ ว่าไทยมีการระบาดหรือไม่ ผลกระทบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ติดตามจากคุณสมจิตต์ นวเครือสุนทร

หลังเป็นไข่แดงปลอดโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF มาเกือบ 3 ปี ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคนี้เป็นวงกว้างในประเทศรอบบ้านเรา และมีการออกมาเปิดข้อมูลกันต่อเนื่อง พร้อมตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลไทยปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคนี้หรือไม่ ล่าสุดวันนี้ กรมปศุสัตว์ ประกาศว่า ประเทศไทยพบโรค ASF ในสุกรแล้ว

หลังจากนี้ประเทศไทยต้องรายงานไปที่ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE ถึงการพบโรค ASF ในสุกร ซึ่งจะทำให้ไทยถูกขึ้นตัวแดงห้ามส่งออกสุกร โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับจากปี 2561-2563 ตัวเลขการส่งออกสุกรเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึง 5 เท่า จาก 3,000 กว่าล้าน ในปี 2561 พุ่งเป็นกว่า 17,000 ล้าน ในปี 2563 โดยทาง กรมปศุสัตว์ ระบุถึงผลกระทบระยะยาวไว้ว่า นอกจากการห้ามส่งออกทันทีแล้ว แม้จะคุมการระบาดได้ ทาง OIE ก็จะยังไม่คืนสถานะให้ทันที ต้องใช้เวลาอีกหลายปี อาจจะถึงปี 2570-2573 ซึ่งจะกระทบกับอุตสาหกรรมหมูทั้งระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แม้ว่ารัฐบาลจะบอกว่ามีมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมสุกร โดยมีเงินจากธนาคารออมสิน 30,000 ล้าน ให้สินเชื่อเพื่อลงทุนเลี้ยงสุกร แต่ก็ไม่อาจจูงใจให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงสุกรได้ ตราบใดที่โรคระบาดยังไม่หมดไป เพราะเสี่ยงต่อการตายยกฟาร์ม เนื่องจากยังไม่มีวัคซีนและยารักษา

หลังจากนี้ เกษตรกรรายย่อยและรายกลางจะฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่ หรือโครงสร้างอุตสาหกรรมสุกร จะตกอยู่ในมือของทุนใหญ่ไม่กี่กลุ่ม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและประชาชนจะเป็นอย่างไร รัฐบาลจะแก้ปัญหาเท่าทันและโปร่งใสแค่ไหน เป็นเรื่องที่ยังต้องจับตาต่อไป คอลัมน์หมายเลข 7