เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 มกราคม 2565

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 12 มกราคม 2565

ในระยะนี้ประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร มีการสะสมฝุ่นละออง หมอกควันปานกลาง เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทย มีกำลังแรงขึ้น