เจาะประเด็นข่าว 7HD

แนะแนวทางใหม่เลี้ยงสุกร แก้ปัญหาราคาแพง - ขาดแคลน

เจาะประเด็นข่าว 7HD - จังหวัดน่าน มีการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงสุกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ คาดหวังว่าจะเป็นอีก 1 แนวทาง เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดในสุกร และปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกร

สัตวแพทย์หญิงณพัธ นรินทร์รัตน์ สัตวแพทย์ประจำศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน เปิดเผยวิธีการเลี้ยงสุกรแนวทางใหม่ เป็นการลดปริมาณการเลี้ยงสุกรในแต่ละโรงเรือนให้น้อยลง เพื่อที่จะทำให้เกษตรกรสามารถจัดการบริหารดูแลด้วยตัวเองแบบง่าย ๆ แต่อาจจะต้องเพิ่มทุนในการทำโรงเรือนให้แข็งแรง สะอาด มิดชิดกว่าเดิม เพื่อป้องกันโรคระบาดสุกร ซึ่งเกษตรกรยังกังวลเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค แต่หากเลี้ยงด้วยแนวทางนี้ ก็เชื่อว่าจะป้องกันโรคสุกรได้ดี แม้จะยังไม่ฉีดวัคซีน ซึ่งหลังจากเผยแพร่วิธีการนี้ออกไป ก็มีเกษตรกรทั้งที่มีและไม่มีสุกรอยู่ในคอก ให้ความสนใจเข้ารับความรู้ ทั้งนี้  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง เพื่อเร่งเพิ่มปริมาณสุกรให้มากขึ้นซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเนื้อสุกร และปัญหาราคาแพงได้

ด้าน นายสนั่น ก้อวงค์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาปัง อำเภอภูพียง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ทำลายสุกรไปเกือบ 50 ตัว อยู่ระหว่างรอเงินเยียวยาจากภาครัฐ แต่ก็ได้ลงทุนทำคอกเลี้ยงสุกรในแนวทางนี้ โดยทำคอกให้มิดชิด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลอด แต่ละคอกเลี้ยงไม่มาก เพราะราคาอาหารสัตว์สูง และต้นทุนการปรับปรุงคอกสูงขึ้น แต่ก็มีความมั่นใจหลังจากได้รับความรู้จากศูนย์เครือข่ายฯ คาดว่าจะสามารถฟื้นขึ้นมาได้

ส่วนผลกระทบที่ตามมาจากราคาเนื้อหมูขาดตลาด และมีราคาแพง ก็ทำให้ผู้ประกอบการร้านขายของฝาก ที่ทำจากเนื้อสุกรแปรรูปในจังหวัดนครรราชสีมา ได้รับผลกระทบแม้ว่าสินค้าจะยังไม่ปรับขึ้นราคา แต่ก็ไม่มีลูกค้าซื้อสินค้า เชื่อว่าเกิดจากความไม่มั่นใจจากข่าวการระบาดของโรคอหิวาห์ในสุกร ซึ่งคงต้องทำใจยอมรับ และประคับประคองร้านให้อยู่ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขี้น

ส่วนที่จังหวัดตรัง เจ้าของร้านติ่มซำรายหนึ่ง เปิดเผยว่า หลังจากเนื้อสุกรขาดแคลน และมีราคาแพงขึ้น ทำให้ราคาวัตถุดิบอื่น ๆ อาทิ ไข่ไก่ เนื้อไก่ เป็ด และกุ้ง ปรับราคาแพงตามไปด้วย ซึ่งทางร้านก็จะพยายามขายในราคาเดิมอยู่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะยื้อได้อีกนานเท่าไหร่ เพราะขณะนี้ราคาสินค้าหลายอย่างปรับขึ้นต่อเนื่อง