ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 12 ม.ค.65

ตอนบนของไทย ยังมีอากาศหนาวเย็น ส่วนภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อย ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

มวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้แต่ละภาคยังมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังพัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ทำให้ช่วงนี้มีฝนตกได้เล็กน้อย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส และมีฝนตกได้ทางตอนบนของภาค ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางในตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อย อ่าวไทยตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส