ประเด็นเด็ด 7 สี

กรมการพัฒนาชุมชน สร้างรายได้ บรรเทาผลกระทบโควิด-19

ประเด็นเด็ด 7 สี - กรมการพัฒนาชุมชน จัดโครงการ OTOP ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แถลงโครงการ OTOP อร่อยดี วิถีใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และสามารถสร้างรายได้ บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเด่นของแต่ละภูมิภาค นำมาพัฒนาเป็นอาหารพร้อมบริโภค ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการยืดอายุและเพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของชุมชน

โดย กรมการพัฒนาชุมชน คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเครื่องดื่ม และอาหาร จำนวน 50 ราย เพื่อนำมาพัฒนายกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีรูปแบบที่เหมาะสมกับการปรับเปลี่ยนวิถีการรับประทานอาหารของผู้บริโภคแบบ Meal Kit หรือชุดอาหารพร้อมปรุง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน