ห้องข่าววาไรตี้

ก.คลัง เสนอใช้ AI ตรวจจับคนจนปลอม

ห้องข่าววาไรตี้ - กระทรวงการคลัง เผยใกล้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้าคัดกรองผู้ที่เดือดร้อนไม่จริงออกจากระบบการลงทะเบียน

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลัง ได้จัดทำหลักเกณฑ์การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ไปยังฝ่ายคณะทำงานคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดลงทะเบียนในรอบนี้ จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งเรื่องของการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการใช้จ่ายซื้อสินค้า หรือใช้สิทธิในสวัสดิการต่าง ๆ แทนบัตรประชาชน รวมทั้งจะนำระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาช่วยคัดกรอง พิสูจน์ ยืนยันตัวตน โดยนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานประกันสังคม, กรมที่ดิน, แบบเรียลไทม์ เพื่อคัดกรองคุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียนด้วย

ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน จะไม่กระทบต่อการเปิดลงทะเบียน เพราะในการลงทะเบียนรอบนี้ จะมีการใช้ระบบออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือการให้ลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวก และป้องกันโรคระบาด และจะเปิดจุดรับลงทะเบียนในท้องถิ่น สำหรับคนที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ด้วย รวมทั้งจะตั้งคณะกรรมการคัดกรองเพื่อตรวจสอบ เช่น กรณีการตรวจสอบในขั้นแรกแล้วพบว่าเข้าเกณฑ์ แต่มาตรวจพบในภายหลังว่ามีข้อมูลไม่ตรงทำให้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ หรือ มีการร้องเรียนกรณีจนไม่จริง เป็นต้น ซึ่งหากตรวจพบ ก็จะตัดสิทธิทันที