เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 มกราคม 2565

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 มกราคม 2565

ตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 6-14 องศาเซลเซียส และยอดภู อุณหภูมิต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส