เช้านี้ที่หมอชิต

เปรียบเทียบสินค้าตลาดสหรัฐฯ-จีน

เช้านี้ที่หมอชิต - เปรียบเทียบตลาดสินค้า ระหว่าง สหรัฐฯ กับ จีน

ชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาเก็ตของสหรัฐฯ ค่อนข้างว่าง เนื่องจากคนขับรถขนส่งติดเชื้อ และการขนส่งทางเรือล่าช้า จึงทำให้ไม่มีของมาเติม สินค้าในสหรัฐฯ ขาดตลาด โดยเฉพาะสินค้าอุปโภค-บริโภค อีกทั้งยังเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งสูงถึง 7%

ส่วนจีน ยังมีของเต็มอยู่ แต่ราคาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เนื้อหมูกลับถูกลง 36% ทั้งนี้จีนมีอัตราเงินเฟ้อประมาณ 1% เนื่องจากพยายามคุมไม่ให้เกิน 3%