เช้านี้ที่หมอชิต

ศาสนจักรตำหนิธงนาซีคลุมโลงศพ

เช้านี้ที่หมอชิต - กลายเป็นเรื่อง เมื่อมีคนนำธงนาซีมาคลุมโลงศพ ในประเทศอิตาลี โดยมีพระจากศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก ร่วมอยู่ด้วย

เรื่องนี้ ศาสนจักรโรมันคาทอลิก ได้แถลงว่า พระที่ไปร่วมในพิธีไม่ทราบว่ามีการคลุมธงนาซี

ส่วนโลงศพนี้ เป็นโลงศพของชายอายุ 44 ปี เป็นพวกขวาจัด แนวนิยมแบบเดียวกับ มุสโสลินี จอมเผด็จการแห่งอิตาลี ที่ร่วมมือกับฮิตเลอร์แห่งนาซี ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2