ห้องข่าวภาคเที่ยง

จับตาทำเนียบรัฐบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ไม่เกี่ยวกับป้องกันการชุมนุม

ห้องข่าวภาคเที่ยง - โฆษกรัฐบาล ระบุ การที่เจ้าหน้าที่กรมโยธาและผังเมือง เข้าสำรวจอาคาร สถานที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการบำรุงรักษาตามภารกิจปกติด้านอาคารสถานที่เท่านั้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การที่เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าสำรวจอาคาร ทำเนียบรัฐบาลและรั้วโดยรอบ เป็นเพียงขั้นตอนรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมการปรับปรุง บำรุง รักษาตามภารกิจปกติด้านอาคารสถานที่ เบื้องต้นยังไม่มีการปรับปรุงรั้วทำเนียบรัฐบาล และจากการสอบถามคณะกรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงอาคารโบราณสถาน อาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ประกอบด้วย ผู้ทรงวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้เข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ โดยเสนอความเหมาะสมให้คณะกรรมการฯก่อนเสนอให้กรมศิลปากร พิจารณาถึงจะดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งทำเนียบรัฐบาลจะให้ความสำคัญในการจัดลำดับการใช้งบประมาณที่ความจำเป็นเร่งด่วนก่อน

ทั้งนี้ การปรับปรุงรั้วโดยรอบทำเนียบรัฐบาลครั้งสุดท้าย ได้ทำไปแล้วเมื่อเมื่อปี 2546 ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2003 อย่างไรก็ตาม การนำเสนอปรับปรุงความสูงของรั้วเป็นเพียงข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมสถานที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีให้ความใส่ใจ ให้เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก/ดูแลความปลอดภัยมาโดยตลอด