ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม จัดกิจกรรมให้คนว่างงานรับเงินแสน

ห้องข่าวภาคเที่ยง - พิษโควิด ทำหลายธุรกิจปิดตัว บางคนที่กำลังมองหางาน อย่าหลงเชื่อข้อความว่า กรมการจัดหางานจัดให้คนว่างงาน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสน ตรวจสอบแล้ว เป็นข่าวปลอม

จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความ ระบุว่า คนที่ว่างงานหรือมองหารายได้เสริมสามารถเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับเงินแสน เงินสงเคราะห์ + เงินสนับสนุน รับเงิน 1,400 บาท รับเงินทันทีหลังจากทำงานและลงทะเบียนเสร็จและผู้ที่แสดงความคิดว่ามีความสนใจจะได้รับการติดต่อเพื่อรับรายละเอียดทางอินบ็อกเท่านั้น เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับเงินแสนนั้น

ทางกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และมีการใช้ตราสัญลักษณ์ของกรมการจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าข้อความดังกล่าวมิได้มาจากส่วนราชการของกรมการจัดหางานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/prd/main หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694