ห้องข่าวภาคเที่ยง

คืบหน้าเจรจาแก้ปัญหาไข่ไก่ราคาแพง

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กระทรวงพาณิชย์ หารือสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ขอลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลงฟองละ 10 สตางค์ บรรเทาค่าครองชีพประชาชน ด้านผู้เลี้ยงฯ ยื่นเสนอขอรัฐช่วยเหลือต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์

วันนี้ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้เชิญตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันหารือแนวทางการแก้ปัญหาไข่ไก่ราคาสูง หลังมีการปรับเพิ่มราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขึ้น ฟองละ 20 สตางค์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการขอตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ไม่เกินฟองละ 3 บาท โดยภาครัฐ ต้องการให้ปรับลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลง 10 สตางค์ต่อฟอง เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพผู้บริโภค

ด้าน นาย มาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ระบุว่า หากต้องการให้ปรับลดราคา ภาครัฐต้องช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพราะปัจจัยที่ทำให้ราคาไข่ไก่เพิ่มสูงขึ้น มาจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมกับสถานการณ์ภัยแล้งและโรคระบาด ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้เลี้ยงแทบไม่มีกำไร จนส่งผลให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยแบกรับภาระไม่ไหว ทยอยเลิกอาชีพไปค่อนข้างเยอะ โดยราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้น ยังถือว่าต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น ซึ่งต้นทุนการผลิตขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2 บาท 87 สตางค์ หากบวกตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ เอ้กบอร์ด ที่ประเมินเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ว่าที่กำหนดให้บวกราคาจำหน่ายเพิ่มจากต้นทุนได้ 20% ราคาไข่ไก่ปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณฟองละ 3 บาท 30 สตางค์ ถึง 3 บาท 40 สตางค์ ยืนยันว่า สมาคมไก่ไข่ ยินดีร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บริโภค แต่ต้องสมเหตุสมผลและผู้เลี้ยงอยู่ได้ด้วย