ห้องข่าวภาคเที่ยง

คปภ.พบแล้ว มือโพสต์หาเด็กเอ็นฯ ติดโควิด-19 ให้บริการ

ห้องข่าวภาคเที่ยง - คปภ. สอบมือโพส จ้างเด็กเอ็นเตอร์เทนที่ติดเชื้อโควิด-19 เข้าให้บริการ หวั่นเป็นการปล่อยข่าวสร้างกระแสให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย

หลังเกิดกรณีมีผู้โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศจ้างงานเด็กเอ็นเทอร์เทน หรือ เด็กเอ็นฯ โดยระบุขอผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลตรวจ จากชุดตรวจ แอนติเจนเทสต์คิต หรือ ATK ยืนยันผล มาให้บริการ เนื่องจากผู้ว่าจ้าง ต้องการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเรียกร้องเงินชดเชยจากการทำประกันภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เปิดเผยว่า พบตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว ซึ่งผู้โพสต์ได้ทำประกันภัยโควิด-19 ไว้กับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งด้วย โดย คปภ. ได้ส่งฝ่ายกฎหมายและคดีเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้นการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ถือเป็นการฉ้อฉลประกันภัย ซึ่งมีความผิดทางอาญาโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ด้านแหล่งข่าวจาก คปภ. ระบุว่า การสอบสวนข้อเท็จจริงต้องทำโดยละเอียด ว่าเป็นความตั้งใจกระทำความผิดเอง หรือโพสต์ข้อความด้วยความคึกคะนอง หรือมีผู้จ้างวานให้เข้ามาปล่อยข่าว เพื่อสร้างผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัย เพื่อให้เกิดความชัดเจน และไม่ให้เกิดเป็นผลเกี่ยวเนื่องไปถึงกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ ขอให้ คปภ.พิจารณายกเลิก คำสั่งนายทะเบียน 2 ฉบับ ในการห้ามยกเลิกเงื่อนไข ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการรักษาพยาบาลตามกรมธรรม์ประกันภัย

ขอบคุณภาพจาก : Facebook หมอเวร