ห้องข่าวภาคเที่ยง

สธ.เตือนจ้างเด็กเอ็นฯ ติดเชื้อเสี่ยง Long Covid

ห้องข่าวภาคเที่ยง - นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรณีนี้ลูกค้าอาจต้องการติดโควิด-19 เพื่อเบิกประกันเจอ-จ่าย-จบ แต่ย้ำว่าเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสีย ในการนำร่างกายเข้าไปเสี่ยงได้รับเชื้อ เพราะการติดเชื้อมีอาการรุนแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่อาการทั่วไป ทางระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก แต่ในคนที่อาการรุนแรงมาก อาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ไตวาย รุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

นอกจากนี้ ในบางคนที่หายดีแล้ว ไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้ว อาจมีอาการหลงเหลืออยู่เรียกว่า ภาวะลองโควิด (Long COVID) หรืออาการหลงเหลือของเชื้อโควิด-19 ระยะยาว ซึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วง 1-3 เดือนแรก ส่วนผู้ป่วยกลุ่มป่วยรุนแรงอาจส่งผลต่อเนื่องยาวนาน 3-6 เดือน กว่าที่ร่างกายจะกลับมาเป็นปกติ

ซึ่งภาวะลองโควิด จะมีอาการที่แสดงออกได้ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ สำหรับอาการทางร่างกาย เช่น ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่น หรือรสชาติลดลง เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม เหนื่อยล้า ปวดข้อ หรือกล้ามเนื้อ ท้องเสียจากภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง ส่วนอาการทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล สมาธิสั้นลง หรือซึมเศร้าร่วมด้วย จำเป็นต้องพบแพทย์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง และรักษาอย่างต่อเนื่อง