ห้องข่าวภาคเที่ยง

ติดเชื้อพุ่งก้าวกระโดด จ.นนทบุรี

ห้องข่าวภาคเที่ยง - สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด เนื่องจากการค้นหาเชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง แต่ยืนยันควบคุมสถานการณ์ได้

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี 401 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานแบบก้าวกระโดด และกระจายครบทั้ง 6 อำเภอ สาเหตุสำคัญยังมาจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รวมทั้งกลุ่มเที่ยวสถานบันเทิง และกลับจากต่างประเทศ สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จึงเปิดวอล์กอินให้ประชาชนทุกสัญชาติ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัควีน เพื่อสร้างภูมิคุมกัน ลดความรุนแรงของการติดเชื้อ

เช่นเดียวกับที่จังหวัดชลบุรี ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงถึง 832 คน โดยที่อำเภอบางละมุง ยังสูงสุด 467 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางละมุง เร่งเข้าไปตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง ออกจากชุมชน มาเข้าสู่ระบบลดการการแพร่เชื้อ

ซึ่งการสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังมาจากกลุ่มเที่ยวปีใหม่ และกลับจากต่างจังหวัด จึงทำให้ยังกดตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ลง และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ส่วนคลัสเตอร์ห้างสรรพสินค้าที่จังหวัดชัยนาท วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 2 คน ทำให้ตัวเลขสะสมเพิ่มเป็น 12 คน และเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรคค้นหากลุ่มเสี่ยง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้สั่งเลื่อนการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนก ประจำปี 2565 ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อไม่ให้เชื้อกระจายเป็นวงกว้าง