7HDร้อนออนไลน์

สธ. เปิดผลสอบสวนโรค กทม.ติดเชื้อพุ่งจากร้านอาหารกึ่งผับ ขู่ถอนชื่อออกจาก SHA+

#เกาะติดสถานการณ์โอมิครอน วันนี้ (13 ม.ค.65) นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงจำนวนผู้ติดเชื้อใน กทม. ซึ่งพบเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด โดยวานนี้ (12ม.ค.65) จำนวน 939 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 892 คน มาจากต่างประเทศ 45 คน สอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อจากการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงร้านอาหารกึ่งผับบาร์ ที่อากาศปิด การถ่ายเทอากาศไม่ดี และติดเชื้อในชุมชน 300 คน นอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อในหอพัก เช่น หอพักนักศึกษา ​แฟลตตำรวจ

61dfb891804558.50318817.png

"กทม. พบระบาดเพิ่มขึ้น มาจากกลุ่มเสี่ยงสูงร้านอาหารกึ่งผับบาร์ พบการระบาดติดเชื้อมากกว่า 5 คนขึ้นไป ขอให้ประชาชนร่วมกันแจ้งเบาะแสสถานประกอบการที่หลีกเลี่ยงกฎหมาย เสี่ยงต่อการแพร่โรค หากตรวจพบจะแจ้งรายงานเพื่อถอนชื่อออกจากมาตรฐาน SHA+" นพ.สุทัศน์ระบุ

สำหรับการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ วานนี้มีรายงาน 47 คน สอบสวนโรคพบว่าติดเชื้อจากคนในครอบครัว คนใกล้ชิด และชุมชน โดยยังไม่พบติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชน หลีกเลี่ยงถานที่ๆ ระบายอากาศไม่ดี เลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลานานโดยไม่สวมแมสก์ โดยเฉพาะวงเหล้า ชะลอการเดินทาง หากสงสัยว่าอาจสัมผัสเชื้อให้ตรวจด้วย ATK กรณีมีผลเป็นบวกให้ ติดต่อ สปสช. เพื่อลงทะเบียนรักษาแบบแยกกักตัวรักษาที่บ้าน และเร่งฉีดวัคซีนทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น

61dfb8a3db2381.08872793.png

แม้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิดในประเทศ จะมีแนวโน้มลดลง แต่พบว่าผู้เสียชีวิต 61.8% ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้ไม่ครบ โดยในการระบาดตั้งแต่เดือน เม.ย.64 กทม.มีผู้เสียชีวิต 6,905 คน ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้วัคซีนไม่ครบ 4,266 คน ได้รับวัคซีน 940 คน

กรณีเด็กเล็ก หากมีโรคประจำตัวขอให้ผู้ปกครองนำเด็กเข้ารับวัคซีน โดยวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กจะนำเข้ามาให้บริการในเร็วๆ นี้ ส่วนวัคซีนชนิดเชื้อตายสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ขวบ จะมีรายงานความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ