7HDร้อนออนไลน์

โฆษกฯ แจงข่าวลือ รัฐบาลเตรียมเสริมรั้วให้สูงขึ้น ยืนยัน ยังไม่มีการปรับปรุงรั้วในขณะนี้

โฆษกฯ แจงข่าวลือ รัฐบาลเตรียมเสริมรั้วให้สูงขึ้น ยืนยัน ยังไม่มีการปรับปรุงรั้วในขณะนี้
วันนี้ (13 ม.ค.65)  นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า กรณีเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าสำรวจอาคาร สถานที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งรั้วโดยรอบทำเนียบรัฐบาล เป็นเพียงขั้นตอนรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมการปรับปรุง บำรุง รักษาตามภารกิจปกติด้านอาคารสถานที่ เบื้องต้นยังไม่มีการจัดตั้งโครงการปรับปรุงรั้วทำเนียบรัฐบาล ในขณะนี้

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงอาคารโบราณสถานและอาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจอาคารสถานที่รวมทั้งรั้วโดยรอบทำเนียบฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ โดยเสนอความเหมาะสมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน จากนั้นยังต้องนำเสนอให้กรมศิลปากรพิจารณาก่อนจะมีการดำเนินการใด ๆ ซึ่งทำเนียบรัฐบาล จะให้ความสำคัญในการจัดลำดับการใช้งบประมาณ ในเรื่องที่รัฐบาลให้ความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ทั้งนี้ การปรับปรุงรั้วโดยรอบทำเนียบรัฐบาลครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2546 ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2003

นายธนกร ยังเชื่อว่า การนำเสนอปรับปรุงความสูงของรั้วเป็นเพียงข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมสถานที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะรองรับการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีให้ความใส่ใจ ให้เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบฯ รวมทั้งส่งผู้แทนไปรับเรื่องราวร้องทุกข์มาโดยตลอด จึงไม่อยากให้มีการเชื่อมโยงประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง