ข่าวเด็ด 7 สี

สอบสวนโควิด-19 ใน กทม. ร้านกึ่งผับบาร์เสี่ยงสุด

ข่าวเด็ด 7 สี - กรมควบคุมโรค รายงานผลการสอบสวนการระบาดโควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ยังพบเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในคลัสเตอร์ร้านอาหารกึ่งผับบาร์ เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยจะพบการแพร่เชื้อในสถานที่ปิด ประมาณกลุ่มละ 5 คนขึ้นไป เตือนผู้ใช้บริการต้องดูความแออัด และทางร้านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโควิด-19 ที่กำกับไว้หรือไม่ หากพบจงใจหลีกเลี่ยง ขอให้แจ้งหน่วยงานท้องถิ่น หรือเขตพื้นที่ จะมีการหารือเรื่องการถอนใบรับรองมาตรฐานการเปิดบริการต่อไป  

สถานการณ์ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังคงระดับเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดเข้าสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานที่ระบายอากาศไม่ดี และแออัด, งดร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน และการไม่สวมหน้ากากอนามัยในวงเหล้า ยิ่งมีความเสี่ยงสูง ยังขอให้ชะลอการเดินทางที่ไม่จำเป็น รวมถึงเร่งไปฉีดวัคซีนให้ครบโดสและรับเข็มกระตุ้น