ข่าวภาคค่ำ

ผู้เลี้ยงไก่ไข่ จำใจตรึงราคาไข่ไก่เหลือฟองละ 2.90 บาท

ข่าวภาคค่ำ - สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยอมตรึงราคาไข่ไก่ฟองละ 2 บาท 90 สตางค์ ช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ถูกลงแผงละ 3 บาท ทันที

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ฟองละ 2 บาท 90 สตางค์ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะมีผลทันที ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ถูกลงแผงละ 3 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่มีอยู่ในระบบออกสู่ตลาดขณะนี้มีประมาณ 41 ล้านฟองต่อวัน เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

ด้าน นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ระบุว่า การยอมปรับลดราคาไข่ไก่ลงฟองละ 10 สตางค์ในครั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไข ขอแลกเปลี่ยนอะไร เพียงแต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง จนส่งผลต่อราคาต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ก็ต้องขอหารือกับกรมการค้าภายในเป็นระยะ ในการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ หรือให้พิจารณาเรื่องการปรับราคาขึ้นมาให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตจริง ซึ่งช่วงนี้ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้เลี้ยงแทบไม่มีกำไร จนส่งผลให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยแบกรับภาระไม่ไหว ทยอยเลิกอาชีพไปค่อนข้างเยอะแล้ว