7HDร้อนออนไลน์

เช็กเลย! มีคิวฉีดวัคซีน แต่เข้าข่ายอาการ 6 เสี่ยง ให้เลื่อนนัดออกไป 7-10 วัน

ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 โดยในประเทศไทยจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน หากนับรวมกับผลตรวจ ATK จำนวนผู้ติดเชื้อจะสูงเฉียดหมื่นคนต่อวัน โดยสายพันธุ์โอมิครอนจะเข้ามาระบาดแทนที่สายพันธุ์เดลตา จนทำให้เกิดความตื่นตัวในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยเฉพาะวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้ในแต่ละวัน มีประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มที่ 3 สูงกว่าวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2

นอกจากสูตรวัคซีนที่จะได้รับเป็นเข็มกระตุ้นภูมิแล้ว ประชาชนทั่วไป ยังมีข้อสงสัยว่า ในการระบาดระลอกที่ 5 ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ จะสามารถเข้ารับวัคซีนได้หรือไม่ ล่าสุด ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอความร่วมมือผู้ที่มีนัดหมายการฉีดวัคซีนที่มีอาการ ดังต่อไปนี้

1 เป็นหวัด
2 เจ็บคอ
3 ไอ
4 ท้องเสีย
5 มีไข้ ( 7 วันก่อนวันนัดหมาย)
6 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะได้รับเชื้อโควิด-19


กรุณาเลื่อนนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่านออกไป 7-10 วัน เพื่อควบคุมและลดโอกาสเสี่ยงจากการเกิดอาการข้างเคียง และการแพร่เชื้อ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุณามาติดต่อเข้ารับวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่ได้นัดหมายไว้ เพื่อควบคุมและลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ

ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของ “โอมิครอน” รับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว และผู้อื่น เราจะรอดไปด้วยกัน

61dff1b6e1af66.93915200.jpeg