ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 13 ม.ค.65

ระยะนี้ภาคใต้มีฝนน้อย ส่วนตอนบนของไทย ยังมีอากาศเย็น ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้มีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า ขณะเดียวกันลมตะวันตกและลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดเข้าหากันบริเวณภาคเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเล็กน้อย เช่นเดียวกับภาคใต้ ที่ยังมีฝนเล็กน้อยเช่นกัน

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า และมีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 17-20 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 7-16 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 9-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้าเช่นกัน อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ทะเลคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนเล็กน้อย อ่าวไทย ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป คลื่นสูง 1-2 เมตร ทะเลอันดามัน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส