ห้องข่าววาไรตี้

จิสด้า เตือน 5 พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

ห้องข่าววาไรตี้ - จิสด้า เผยภาพถ่ายจากดาวเทียม พบจุดความร้อนกระจายทั่วประเทศกว่า 300 จุด และยังพบพื้นที่ป่าใน 5 จังหวัดภาคเหนือ มีความเสี่ยงสูงเกิดไฟป่าในช่วงสัปดาห์นี้ 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า รายงานผลการสำรวจพื้นที่ ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี ของระบบเวียร์ พบจุดความร้อน 318 จุด กระจายอยู่ทั่วประเทศ พบมากในพื้นที่เกษตร พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ, พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ริมทางหลวง และส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง

ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมระบบ MODIS พบว่าในช่วงวันที่ 10-16 มกราคมนี้ มี 17 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และมี 5 จังหวัด ที่มีความเสี่ยงสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์, ตาก, เพชรบูรณ์, ลำปาง และเชียงใหม่

ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก หรือการเผาหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจิสด้าได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ จัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ป้องกันความเสียหาย ลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน