เช้าข่าว 7 สี

ญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการพลังงานสีขาวในไทย

เช้าข่าว 7 สี - รัฐบาลไทยและญี่ปุ่น พร้อมร่วมมือผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ เล็งให้ไทยเป็นฐานในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้า

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หารือทวิภาคีร่วมกับนายฮากิอูดะ โคอิจิ (HAGIUDA Koichi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ถึงความร่วมมือในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืนและต่อยอดเพื่อการทำอุตสาหกรรม BCG ให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างสรรค์การทำอุตสาหกรรมใหม่ และได้มีการร่วมมือหลาย ๆ ด้านผ่านทางเจโทร และทางทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

ทั้งนี้ นายสุพัฒนพงษ์ ระบุด้วยว่า นายฮากิอูดะ ได้ให้ความมั่นใจ ที่จะให้ประเทศไทยยังเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่สำคัญ และเดินหน้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ยังให้ไทยเป็นฐานการผลิตและยังพิจารณาให้ไทยเป็นฐานในการขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย

นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่น ยังมีความร่วมมือที่จะให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมลดก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ ในปี 2065 พร้อมให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาด หรือเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน