เช้าข่าว 7 สี

โฆษกรัฐบาล แจงทำเนียบทำรั้วใหม่ สูง 4 เมตร

เช้าข่าว 7 สี - โฆษกรัฐบาล ชี้แจงแล้ว จากกระแสข่าวการเพิ่มความสูงรั้วรอบทำเนียบรัฐบาล สกัดม็อบ ยืนยัน เป็นเพียงการสำรวจ และรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตามการบำรุงรักษาตามภารกิจปกติด้านอาคารสถานที่เท่านั้น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยข้อเท็จจริง กรณีเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าสำรวจอาคาร สถานที่บริเวณทำเนียบรัฐบาล รวมทั้ง รั้วโดยรอบทำเนียบรัฐบาลวานนี้ เป็นเพียงขั้นตอนรวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมการปรับปรุง บำรุง รักษาตามภารกิจปกติด้านอาคารสถานที่ เบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีการเสนอโครงการปรับปรุงรั้วทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทราบว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาปรับปรุงอาคารโบราณสถานและอาคาร สถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาสำรวจอาคารสถานที่ รวมทั้งรั้วโดยรอบทำเนียบ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ โดยจะเสนอความเหมาะสมให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน จากนั้นยังต้อง นำเสนอให้กรมศิลปากรพิจารณาก่อนจะมีการดำเนินการใดๆ ซึ่งทำเนียบรัฐบาล จะให้ความสำคัญในการจัดลำดับการใช้งบประมาณ ในเรื่องที่รัฐบาลให้ความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ทั้งนี้ การปรับปรุงรั้วโดยรอบทำเนียบรัฐบาลครั้งสุดท้าย เมื่อปี 2546 ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค 2003

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ การนำเสนอปรับปรุงความสูงของรั้ว เป็นเพียงข้อเสนอแนะด้านวิศวกรรมสถานที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะมีรองรับการชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล เพราะที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีให้ความใส่ใจ ให้เจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้ที่มาชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล รวมทั้งส่งผู้แทนไปรับเรื่องราวร้องทุกข์มาโดยตลอด จึงไม่อยากให้มีการเชื่อมโยงในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง