เช้าข่าว 7 สี

ผู้เลี้ยงไก่ ยอมตรึงราคาไข่ไก่ฟองละ 2.90 บาท

เช้าข่าว 7 สี - สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ยอมลดราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มลงฟองละ 10 สตางค์ ช่วยตรึงราคาไข่ไก่ไว้ที่ 2 บาท 90 สตางค์ ต่อฟอง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ถูกลงแผงละ 3 บาท ทันที

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ทุกฝ่ายเห็นพ้องที่จะตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม ไว้ที่ฟองละ 2 บาท 90 สตางค์ ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะมีผลทันที ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ถูกลงแผงละ 3 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยปริมาณผลผลิตไข่ไก่ที่มีอยู่ในระบบออกสู่ตลาดขณะนี้ มีประมาณ 41 ล้านฟองต่อวัน เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศอย่างแน่นอน

ด้าน นายมาโนช ชูทับทิม นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ ระบุว่า การยอมปรับลดราคาไข่ไก่ลงฟองละ 10 สตางค์ในครั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไข ขอแลกเปลี่ยนอะไร เพราะในวงการไข่ไก่ทราบดีว่า ในราคาประกาศ จะมีราคาที่ปรับลดลงได้ 10 สตางค์อยู่แล้ว

เพียงแต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง จนส่งผลต่อราคาต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ก็จะต้องขอหารือกับกรมการค้าภายในเป็นระยะ ในการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ หรือให้พิจารณาเรื่องการปรับราคาขึ้นมา ให้เหมาะสมกับต้นทุนการผลิตจริงด้วย ซึ่งช่วงนี้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่นำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมกับสถานการณ์ภัยแล้ง และโรคระบาด ทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ของเกษตรกรสูงขึ้นตามไปด้วย ผู้เลี้ยงแทบไม่มีกำไร จนส่งผลให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยแบกรับภาระไม่ไหว ทยอยเลิกอาชีพไปค่อนข้างเยอะแล้ว