เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 มกราคม 2565

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 มกราคม 2565

13-18 มกราคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็น 15-17 มกราคม 2565 จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง