เช้านี้ที่หมอชิต

ข้าวสารเหนียวขยับขึ้นราคา กระสอบละ 150 บาท

เช้านี้ที่หมอชิต - น้ำมัน เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ ขึ้นราคากันไปแล้ว ถึงคราวของข้าวสารบ้าง เริ่มจากข้าวสารเหนียว ปรับราคาเพิ่มขึ้นกระสอบละ 150 บาท และผู้ค้าบอกว่า แว่ว ๆ มาแล้วว่า ข้าวสารเจ้า กำลังจะขยับราคาเพิ่มขึ้นตาม

เจ้าของร้านจำหน่ายข้าวสาร เป็นอีกคนที่เรียกว่าคลุกคลีอยู่กับผู้บริโภค ตั้งแต่ผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้า ไปจนถึงประชาชนทั่วไปที่ซื้อข้าวสารไว้รับประทานเองในครอบครัว ก็ได้รับฟังความทุกข์ร้อนของหลาย ๆ ครอบครัวมาโดยตลอดว่า ของแพงขึ้นเยอะ โดยเฉพาะของสด ล่าสุด ข้าวสารเหนียวก็กำลังขยับราคาขึ้นตามมาติด ๆ จากช่วงปลายปีที่แล้ว ราคายังกระสอบละ 750 บาท ตอนนี้เพิ่มเป็นกระสอบละ 900 บาท

ส่วนราคาเนื้อหมูที่ตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่ ยังราคาสูงต่อเนื่อง ทีมข่าวไปเดินสำรวจตลาดสด (ต้นพยอม) ในตัวเมืองเชียงใหม่ พบว่าราคาชิ้นส่วนหมูสามชั้นและสันคอ กิโลกรัมละ 240 บาท และไม่เพียงแค่เนื้อหมู เนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็ปรับขึ้น เนื้อไก่ เริ่มปรับราคาขึ้นกิโลกรัมละ 5 บาท ชิ้นส่วนอกและสะโพกไก่ จากราคากิโลกรัมละ 70 บาท ขยับขึ้นเป็น 75 บาท ราคาไข่ไก่ปรับขึ้นฟองละ 10 สตางค์ หรือแผงละประมาณ 3 บาท เรียกว่าสินค้าอาหารแทบทุกอย่างพร้อมใจกันขึ้นราคา

เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ตลาดสด รวมทั้งแนะนำโครงการหมูพาณิชย์ ลดราคาช่วยประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นปี และจะขยายโครงการระยะที่สอง ช่วงวันที่ 16-31 มกราคม 2565 โดยเตรียมหมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 150 บาท เอาไว้จำหน่ายวันละ 600 กิโลกรัม กระจายไปตามจุดจำหน่ายในอำเภอเมือง, อำเภอสันกำแพง และ อำเภอสันทราย รวม 10 จุด เพื่อลดภาระค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด โดยเฉพาะร้านอาหารที่กำลังประสบปัญหาต้นทุนราคาวัตถุดิบสูงขึ้น พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่จำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร และขอให้ตรึงราคาไปก่อน รวมทั้งให้ติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และจำหน่ายให้ตรงตามราคาป้าย หากประชาชนพบการจำหน่ายเกินราคา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ ยังได้เข้าตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักสินค้า ตามร้านจำหน่ายสินค้าทั่วตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้สินค้าที่ตรงตามน้ำหนัก และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบในช่วงสินค้าราคาแพง พร้อมติดสติกเกอร์ผ่านมาตรฐาน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภค