เช้านี้ที่หมอชิต

เปิดผลสอบการระบาดใน กทม. ร้านกึ่งผับเสี่ยงสุด

เช้านี้ที่หมอชิต - ผลการสอบสวนการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ร้านอาหารกึ่งผับบาร์ ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด กระทรวงสาธารณสุข เสนอให้ถอนการรับรอง SHA+ ถ้าตรวจพบว่าจงใจหลีกเลี่ยงมาตรการโควิด-19

สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค รายงานว่า ผลการสอบสวนการระบาดพบว่า สาเหตุอันดับหนึ่ง ยังมาจากร้านอาหารกึ่งผับบาร์ กึ่งสถานบันเทิง ที่มีการนั่งดื่มกินเป็นเวลานาน เป็นสถานที่อับ ปิดทึบ แม้ว่าจะอนุญาตให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แค่ 21.00 น. แต่การถอดหน้ากากอนามัย นั่งรับประทานอาหารในพื้นที่ที่ระบายอากาศไม่ดี ก็มีความเสี่ยง และยังพบกลุ่มก้อนการระบาด หรือคลัสเตอร์ได้มากกว่า 5 คนขึ้นไป

กระทรวงสาธารณสุข จะจัดทีมเคลื่อนที่เร็วร่วมกับ กทม. ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารกึ่งผับบาร์ หากพบว่าร้านไหนไม่ปฏิบัติตาม หรือหย่อนยานมาตรการควบคุมโรค จะถอนสัญลักษณ์ SHA+ หรือมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จนกว่าจะปรับปรุงใหม่ และมาตรการล่าสุด ได้สั่งระงับการขออนุญาตทำกิจกรรมรวมกลุ่มในร้านอาหารกึ่งผับบาร์ เช่น ปาร์ตี หรือจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิด เป็นต้น เพื่อป้องกันการระบาด หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกรุงเทพมหานคร

ด้าน ร้อยตำรวจเอก พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร ย้ำมาตรการคุมเข้มในร้านอาหารกึ่งผับ จะต้องปรับเป็นร้านอาหาร 100% ต้องมีการเว้นระยะห่าง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่จัดพื้นที่ให้มีการเต้น และจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง SHA PLUS และ Thai Stop Covid 2 Plus ด้วย ถึงจะให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ขีดเส้นต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นร้านอาหาร ภายในวันที่ 15 มกราคมนี้ เท่านั้น ถ้าพ้นกำหนดแล้วจะไม่อนุญาตให้เปิดบริการเป็นร้านอาหารกึ่งผับบาร์ได้