7HD ร้อนออนไลน์

นกปากห่างหลายพันตัวรวมตัวกันบนต้นไม้

นกปากห่างหลายพันตัวรวมตัวกันบนต้นไม้
ที่บ้านดานน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พบนกปากห่างจำนวนหลายพันตัว รวมตัวกันทำรังอาศัยที่บริเวณต้นไม้ภายในหมู่บ้าน โดยนกปากห่างจำนวนมาก จะทำรังและอาศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดริมแม่น้ำยม ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ชาวนาส่วนใหญ่ทำการเกษตรนาข้าว ซึ่งบรรดานกได้อพยพหาแหล่งหากินอาหาร โดยเฉพาะหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของชาวนา ทำให้ชาวนาได้ประโยชน์จำนวนหอยเชอรี่ที่จะกัดกินต้นข้าวชาวนาจนได้รับความเสียหายลดจำนวนลง จนไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูข้าว แต่ก็ส่งผลเสียเนื่องจากนกที่อาศัยอยู่บนต้นไม้จำนวนมาก ทำให้ต้นไม้ตาย และทิ้งมูลสัตว์ ส่งกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังเกรงว่านกจำนวนมากจะนำเชื้อโรคโดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกเข้ามาในพื้นที่


สำหรับตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร มักจะมีนกปากห่างมาพักอาศัยในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อหาแหล่งอาศัยเป็นแหล่งหาอาหาร โดยจะลงกินหอยเชอร์รี่ตามทุ่งนา

ข่าวอื่นในหมวด