ห้องข่าวภาคเที่ยง

อภ.เปิดขาย ATK ราคา 35 บาท คนแห่ซื้อคึกคัก

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ชุดตรวจ ATK ราคาถูก จากองค์การเภสัชกรรม เปิดขายอีกครั้งเป็นวันแรก ประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก บางคนไปรอซื้อกันตั้งแต่เช้ามืด ติดตามบรรยากาศกับคุณสุชาดา แก้วนาง รายงานสดจากองค์การเภสัชกรรม