7HDร้อนออนไลน์

เปิดผลทดสอบจากพื้นที่ระบาด วัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโอมิครอนได้

#เกาะติดสถานการณ์โอมิครอน วันนี้ (14 ม.ค.65) ที่ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่าขณะนี้ไทยฉีดวัคซีนสะสมแล้วมากกว่า 108 ล้านโดส วัคซีนเข็มที่ 2 ครอบคลุมประชากร 70.32% วัคซีนเข็มที่ 3 ฉีดแล้ว 9.1 ล้านคน ครอบคลุม 13.63% และวัคซีนเข็มที่ 4 ฉีดแล้ว 516,701โดส ครอบคลุม 0.77%

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า โควิดเป็นโรคใหม่ จำเป็นต้องติดตามประสิทธิภาพองวัคซีนเป็นระยะๆ ในแต่ละช่วงเวลาเชื้อโรคมีความแตกต่างกัน โดยการวัดประสิทธิผลจากพื้นที่จริง วัคซีนทุกสูตรป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตได้มากกว่า 90-100% ส่วนประสิทธิภาพการป้องกันการติดเชื้อสูงพอสมควร แต่หลังฉีดวัคซีนผ่านไประยะหนึ่งประสิทธิภาพในการป้องกันลดต่ำลง และเพิ่มสูงขึ้นเมื่อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยพบว่าวัคซีนเข็มกระตุ้น ช่วยควบคุมการระบาดได้ดี ทั้งในกาฬสินธุ์ เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยวัคซีนป้องกันโอมิครอน 80-90%

61e10a34626820.17430270.png

ดังนั้นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงเป็นเป้าหมายสำคัญ โดยกำหนดห้วงระยะเวลา ดังนี้

ฉีดวัคซีนสูตรไขว้  2 เข็ม เดือน ส.ค. - ต.ค.64 ให้ฉีดเข็มกระตุ้น แอสตราฯ เป็นหลัก
ฉีดวัคซีนแอสตราฯ 2 เข็ม เดือน ส.ค. - ต.ค. 64ให้ฉีดเข็มกระตุ้นด้วย ไฟเซอร์
ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดือน ก.ย.- ต.ค.64 ฉีดเข็มกระตุ้นเดือน ม.ค.65
ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดือน ต.ค.- พ.ย. 64 ฉีดเข็มกระตุ้นเดือน ก.พ. 65
ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม เดือน พ.ย. - ธ.ค. 64 ฉีดเข็มกระตุ้นเดือน มี.ค.65

61e10a3fb97783.37225927.png