7HD ร้อนออนไลน์

กกต. พร้อมจัดเลือกตั้งซ่อม ชุมพร-สงขลา หวังให้ประชาขนออกมาใช้สิทธิ 70%

วันนี้ (14 ม.ค.65) นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยืนยันความพร้อมทุกส่วนงาน จัดการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดชุมพร ส่วนเรื่องการป้องกันเหตุความรุนแรงในพื้นที่ กกต. ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ส่งกำลังตำรวจ เข้าดูแลรักษาความปลอดภัยประจำทุกหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะประสานงานร่วมกับฝ่ายปกครอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ขณะเดียว คาดหวังว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิถึง 70% พร้อมขอให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิกันให้มากๆ สำหรับผู้สมัครต้องดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ กติกา และกฎหมายเลือกตั้ง

ส่วนการสืบสวนไต่สวนเรื่องร้องเรียน ตำรวจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำงานร่วมกันกับผู้ตรวจการเลือกตั้ง ของ กกต. ยืนยันได้ว่าสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิด สำหรับคำร้องที่เข้าข่ายว่าการเลือกตั้งจะไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ที่จังหวัดสงขลามีเพียงเรื่องเดียว แต่จังหวัดชุมพรจนถึงวันนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามา

นายอิทธิพร ประธาน กกต. ย้ำด้วยว่า การจัดการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างเข้มงวด ตามมาตรการควบคุมโรค และที่ผ่านมาก็ยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการเลือกตั้งทั้ง อบจ. และ อบต.