เจาะประเด็นข่าว 7HD

เลขา คปภ.ยันสู้คดีเลิกกรมธรรม์ เจอ-จ่าย-จบ

เจาะประเด็นข่าว 7HD - เลขาฯ คปภ. ยืนยันสู้คดีเต็มที่ หลังบริษัทประกันฟ้องศาลปกครองปมไม่ให้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์โควิด ชี้เป็นการลอยแพ ปชช. สร้างบรรทัดฐานที่ผิด ทำลายความเชื่อมั่นในระบบประกันภัย

วันนี้ (14 ม.ค.) ศาลปกครองกลางนัดไต่สวน คดีบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กับพวก ยื่นฟ้อง เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีออกคำสั่งนายทะเบียน ที่ 38/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

โดย นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมการไต่สวนคดีว่า วันนี้ที่มาศาลไม่ได้เพียงแต่มาจะแก้ต่างบริษัทประกันภัยยื่นฟ้อง แต่ต้องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน เพราะหากมีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ประชาชนกว่า 10 ล้านคน ที่ทำประกันภัยแบบ เจอ จ่าย จบ จะถูกลอยแพ เราจำเป็นที่จะต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ ซึ่งตนบอกกับทีมแล้วว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะแพ้หรือชนะ แต่เราต้องสู้เต็มที่ ไม่เช่นนั้น ประชาชนกว่า 10 ล้านคน และอาจจะลามไปถึงผู้เอาประกันภัยรายอื่น ๆ ที่อาจจะถูกลอยแพตามไปด้วย จึงต้องสู้สุดความสามารถ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ประชาชน

นอกจากนั้นก็เพื่อไม่ต้องการให้เกิดบรรทัดฐานของบริษัทประกันภัย ในการที่จะอ้างเหตุความเสี่ยงที่มีมากขึ้น ในการโยนภาระกลับไปให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย

ซึ่งตรงนี้การที่จะรับประกันความเสี่ยงทั้งหลายแหล่ จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวัง และจะต้องใช้การคำนวณที่ชัดเจนแล้ว เพราะสิ่งที่คุณรับไปคือความเสี่ยงที่รู้อยู่แล้ว ไม่ว่าโควิดจะกลายพันธุ์อย่างไรก็คือโควิด ดังนั้นแล้วจะไปอ้างว่าความเสี่ยงเกินไปไม่ได้

ตรงนี้หากศาลยอมให้มีการเพิกถอนหรือบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบ เจอ จ่าย จบ ได้ บรรทัดฐานตรงนี้จะขยายผล บริษัทอื่น ๆ ที่ทำประกันภัยแบบ เจอ จ่าย จบ ก็จะใช้สิ่งนี้เป็นบรรทัดฐานเพื่อบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบ เจอ จ่าย จบ

ไม่เพียงเท่านั้นถ้าเหตุนี้สามารถที่จะยอมรับได้ คือ อีกหน่อยบริษัทประกันภัยอื่น ๆ ไม่ว่าจะประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัย ก็จะใช้เหตุเดียวกันเมื่อมีความเสี่ยงเปลี่ยนไป อาศัยเป็นช่องทางในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ผิด ทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบประกันภัย