7HDร้อนออนไลน์

ผวาเชื้อโรคหมูระบาด หลังพบเศษเนื้อหมูมีมือดีบรรจุกระสอบปุ๋ยนำมาทิ้งในไร่มันสำปะหลังใกล้หมู่บ้าน

ผวาเชื้อโรคหมูระบาด หลังพบเศษเนื้อหมูมีมือดีบรรจุกระสอบปุ๋ยนำมาทิ้งในไร่มันสำปะหลังใกล้หมู่บ้าน
(14 ม.ค.65) ที่บ้านจบก หมู่ 7 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ นายพิทักษ์ กันทะรม อายุ 57 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ได้รับแจ้งจากนางนงลักษณ์ ใจบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นเจ้าของไร่มันสำปะหลัง อยู่ติดทางเข้าหมู่บ้านแจ้งว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ขณะที่นางนงลักษณ์ ออกจากหมู่บ้าน เพื่อมาตรวจดูไร่มันสำปะหลัง ในวันนี้พบว่าถุงปุ๋ยถูกมัดปากถุงแน่นมาทิ้งไว้ในไร่มันสำปะหลัง พบว่ามีถุงถูกมัดปากถุงแน่น 2 ถุง  ถุงดำ มัดปากถุงแน่น  จำนวน 1 ถุง

หลังจากนั้น นายพิทักษ์ กันทะรม  ผู้ใหญ่บ้าน นางนงลักษณ์ ใจบุญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  นาย สยาม  พันธ์ภา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายโสภณ  พิมพะ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ร่วมกันตรวจสอบเปิดถุงตรวจสอบ พบว่า ภายในบรรจุเศษเนื้อหมูติดมัน และเครื่องในหมู ของหมู 1 ตัว น้ำหนักประมาณ 50 ก.ก.

พร้อมทั้งได้รายงานให้นายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอบัวเชด ได้รับทราบและได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบัวเชด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบัวเชด ได้รับทราบเช่นกัน และเกรงว่า เศษเนื้อหมูทั้งหมดที่พบจะติดเชื้อโรคระบาดหรือไม่ จึงได้ทำการขุดหลุมฝังดินในบริเวณที่ตรวจพบเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงภายในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน ไม่ทราบว่าเศษเนื้อหมูที่ชำแหละแล้ว ลักลอบนำมาทิ้งใกล้หมู่บ้านนำมาจากที่ใด และจะได้ร่วมกันสืบหาข้อมูลว่ามีใครเลี้ยงหมู และมีการชำแหละหมูในช่วงนี้ คาดว่าไม่น่าจะนำมาจากพื้นที่ห่างไกลหมู่บ้าน อาจอยู่ในตำบลเดียวกันก็ได้

ข่าวอื่นในหมวด